Pemagatshel Travel Information

Pemagatshel is divided into eleven gewogs:

Chimung
Chokhorling
Chongshing
Dechheling
Dungmin
Khar
Nanong
Norbugang
Shumar
Yurung
Zobel